Plan lekcji podczas nauki zdalnej

Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy plan nauki zdalnej, gdyby doszło do zamknięcia szkoły.

Kolorem niebieskim zaznaczyliśmy lekcje, które będą odbywały się on-line.

Pozostałe lekcję będą się odbywały w trybie przesyłowym (nauczyciel prześle materiały do opracowania w książce).

Plan lekcji zdalnej i przesyłowej

Uczniowie otrzymali loginy i hasła do platformy G-SUITE, na której uczniowie będą mieli prowadzone lekcje.

W chwili obecnej uczniowie na każdej lekcji informatyki mają prowadzone zajęcia na platformie G-SUITE, aby zapoznać się i utrwalić zasady pracy w nauce zdalnej.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Plan lekcji podczas nauki zdalnej została wyłączona

Wytyczne MEN dotyczace powrotu klas 1-3 do szkoły

W załączeniu udostępniamy Państwu wytyczne dotyczące powrotu klas 1-3 do szkół od dnia 18 stycznia 2021.

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Wytyczne MEN dotyczace powrotu klas 1-3 do szkoły została wyłączona

Nowy plan lekcji ważny od 18.01.2021

W pliku odostępniamy nowy plan lekcji, który będzie obowiązywał od 18 stycznia 2021.

Plan lekcji klasy 7.01.21

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nowy plan lekcji ważny od 18.01.2021 została wyłączona

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁZIMOWISK ORAZ ZAJĘĆ W MDK I MOS

Departament Edukacji informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów półzimowisk w okresie ferii tj. w dniach 04 – 15.01.2021 r. w niżej wymienionych szkołach zorganizowany będzie wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Półzimowiska będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym – liczebność grup wynosić będzie maksymalnie 12 osób.

Organizatorami będą: • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6. Tel. 55 625 87 81 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r •

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2. Tel. 55 625 86 21 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41. Tel. 55 625 84 81 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12 tel. 55 625 85 60 II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r. •

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27 tel. 55 625 83 41 I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r. II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

Pełna odpłatność za turnus wynosi 340,00 zł, w tym Gmina Miasto Elbląg pokrywa koszt 140,00 zł za uczestnika natomiast rodzic 200,00 zł (50 zł wyżywienie). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę całkowitą za wyżywienie i zgodnie z zapisem wymienionej Uchwały otrzymują 20% zniżki od pozostałych kosztów, zatem pełna odpłatność wynosi 170,00 zł. W celach dotyczących organizacji wypoczynku m.in. wydawania kart prosimy od dnia 15.12.2020 r. bezpośrednio kontaktować się z wybraną placówką. Informujemy również, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Młodzieżowym Domu Kultury w czasie ferii odbędą się nieodpłatne zajęcia sportowe oraz artystyczne. Zajęcia organizowane będą od godziny 7.30 do godziny 15.30. Placówki zapewniają uczestnikom zajęć sportowych i artystycznych obiad finansowany przez Gminę Miasto Elbląg. Zapisy: od 15 grudnia tel. MOS 55 625 84 21 tel. MDK 55 625 82 11

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁZIMOWISK ORAZ ZAJĘĆ W MDK I MOS została wyłączona

1 GRUDNIA 2020R. –  ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 

1-go grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.

W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz happeningi poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. W Polsce każdego roku prowadzone są kampanie multimedialne przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W tym czasie poruszane są najważniejsze kwestie związane z tą chorobą. Światowy Dzień AIDS powstał z myślą o osobach chorych oraz w celu uświadamiania społeczeństwu tematu dot. tej właśnie choroby. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi wirusem HIV oraz chorobą AIDS jest czerwona wstążka. Podczas spotkań słuchacze uświadamiani są w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia oraz, co należy robić aby ich unikać. Namawiają także do niesienia pomocy oraz wsparcia osobom chorym oraz zaprzestania ich wykluczania ze społeczeństwa. W tym dniu uczestnicy zapalają na znak solidarności z osobami, które przegrały walkę z chorobą czerwone znicze oraz przywdziewają czerwoną wstążkę. 

Od wielu lat nasza szkoła we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu organizowała na początku grudnia  Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS.

W roku 2020 byłaby to już XX- edycja jubileuszowa, jednak ze względu na panującą w kraju i na świecie pandemie CORONAVIRUSA, konkurs został odwołany.

W dniu 1 grudnia, każdy z nas i Mały i Duzy Człowiek może na znak solidarności z osobami dotkniętymi wirusem HIV oraz chorobą AIDS, przyczepić sobie do ubioru czerwona wstążkę.

Nauczyciele biologii (p.J.Piwowarczyk, p.M.Oganowska) zachęcają uczniów z klas VI-VIII do zrobienia prac związanych z tematyka HIV/AIDS tzn:

  • można wykonać fotografie/zdjęcie swoje z wstążka czerwona
  • zrobić rysunek o tematyce Aids/Hiv
  • referat lub prezentacje dotyczącą HIV/AIDS
  • konkursu on-line pn. SZKOLNY TEST WIEDZY HIV / AIDS dla klas VII-VIII pojawi sie na classroomie w zakładce biologia – piątek 04.12.2020 o godz. 14.40- 15.30

PRACE WYSŁAMY na adres nauczyciela biologii joanna.piwowarczyk@sp14.elblag.pl lub marzena.oganowska@sp14.elblag.pl

 

Przewidziane oceny z biologii i nagrody.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania 1 GRUDNIA 2020R. –  ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS  została wyłączona

Odbiór decyzji w sprawie stypendium

Szanowni Rodzice,

Zapraszam wszystkich Rodziców, którzy złożyli wnioski o stypendia szkolne po odbiór Decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego od jutra, tj. od 01.12.2020 r.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Przyznane stypendium zrealizowane zostanie w SP 14 w Elblągu na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na realizację stypendium do dnia 14 grudnia 2020 r.

Stypendium szkolne zostanie wypłacone jako zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie oświadczenia Rodzica/ Opiekuna prawnego ucznia, potwierdzającego ich poniesienie, do wysokości kwoty przyznanej pomocy materialnej.

Oświadczenie_do_stypendium

Stypendium- oświadczenie o zwrocie kosztów poniesionych na realizację stypendium

W imieniu Dyrektora, proszę  Rodziców o wypełnienie go i dostarczenie do szkoły – najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek 10.00  -14.00
Wtorek       09.00 – 14.00
Środa        09.00 – 13.00
Czwartek     09.00 – 13.00
Piątek       08.00 – 12.00

Z poważaniem –
Dorota Burdynowicz

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Odbiór decyzji w sprawie stypendium została wyłączona

Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu 2020” w czasie lekcji online w naszej szkole.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu 2020” w czasie lekcji online w naszej szkole. została wyłączona

Plan lekcji zdalnej dla klas 1-3

Poniżej w załączniku przesyłam plan lekcji zalnych dla klas 1-3

 

zdalne nauczanie edukacja wczesnoszkolna

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Plan lekcji zdalnej dla klas 1-3 została wyłączona

Obiady -listopad 2020

Opłata za obiady na m-c listopad 2020
68 zł
(20 dni listopada x 3,40 zł  )

Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy w dniach:

22.10 do 29.10.2020r (Bank PKO BP, przelew internetowy)
nr konto:  89 1020 1752 0000 0602 0231 1322

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę
Warunkiem korzystania z obiadów w październiku jest wpłynięcie należnej sumy do dnia29 października 2020 r.

W sprawie obiadów proszę kontaktować się  z intendentem

tel:  55-625-85-90 (7.00 -13.00)

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne, Rodzice, Stołówka | Możliwość komentowania Obiady -listopad 2020 została wyłączona

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 16.10.2020 zgodnie z procedurami i w reżimie sanitarnym odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 4-8. Głosów oddano 127, głosów ważnych :127.Po sumiennym przeliczeniu głosów przez nasze Asystentki, miło nam ogłosić wyniki wyborów do Rady SU: Przewodnicząca Zuzanna Łukaszewska klasa 8b, Zastępcy: Karolina Mrochem klasa 7c, Martyna Bułak klasa 8a, Sekretarz Nikola Kodzis klasa 8b. Sekcja organizacyjna: Klaudia Nadolska klasa 6a, Ania Paczkowska klasa 6a, Zuzia Balcerzak klasa 8a. Nowej Radzie życzymy powodzenia i wielu dobrych pomysłów, zaś Wam Drodzy Uczniowie gratuluję wzorowej postawy obywatelskiej. Opiekun SU

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Wybory do Samorządu Uczniowskiego została wyłączona