Od września bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 14 wspólnie z Urzędem Miasta, Komendą Miejską Policji oraz Zespołem Szkół Technicznych w Elblągu realizuje projekt „Safe School - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
„Safe School w naszej szkole”
Uczniowie klas V-tych uczestniczą z początkiem roku szkolnego w projekcie „Safe School-  system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”. Dzięki realizacji projektu chcemy przekazać uczniom wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami, a nauczycielom szerokie spektrum działań w obszarze zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa oraz bogaty materiał do prowadzenia zajęć.
Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.
W projekcie zaplanowanych jest pięć typów działań głównych:
1. pogadanki/warsztaty/szkolenia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych.
2. pogadanki/warsztaty/szkolenia dla nauczycieli szkoły z ww. zakresu.
3. szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli szkoły.
4. szkolenia/wymiana doświadczeń dla osób opracowujących zasady postępowania
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole oraz program do nauczania dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. spotkania projektowe dla zespołów koordynacji projektu.
Projekt realizowany jest w systemie – Urząd Miejski w Elblągu – Komenda Miejska Policji – Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Zespół Szkół Technicznych w Elblągu we współpracy z instytucjami wspierającymi szkoły: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu.
Dnia 21 kwietnia 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu uczestniczyli w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowanym przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- asp. Wiktora Kaczmarka i kom. Rafała Popławskiego. Konkurs został zrealizowany w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe school". Uczniowie przygotowywani byli do niego przez kilka miesięcy przez asp. Wiktora Kaczmarka. Okazało się, że przygotowania zaowocowały sukcesem, bo z powodzeniem odpowiadali na pytania prowadzącego, a nie wszystkie z nich były proste. W skład jury wchodzili: I z -ca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu- podinsp. Tomasz Piaskowski oraz inspektorzy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu : p. Justyna Pokropska i p. Katarzyna Puławska. Jury oceniało nie tylko wiedzę uczniów na temat ruchu drogowego, ale także ich spostrzegawczość oraz talent plastyczny przy projektowaniu hasła reklamowego związanego z zachowywaniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zadania konkursowe wyzwalały wiele emocji, a każda z drużyn chciała oczywiście wygrać. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Atmosfera spotkania była bardzo miła. Organizatorzy konkursu przygotowali go profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem, za co serdecznie dziękujemy.
Dnia 5 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu: sierż. Doroty Cysarz i sierż. sztab. Pawła Szulika z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu- beneficjentami projektu Erasmus + ,,Safe scholl" . Tematem spotkania była musztra policyjna oraz funkcjonowanie ugrupowań, formacji i pododdziałów zwartych policji, a także ich wyposażenie. Spotkanie odbyło się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację dotycząca w/ w tematyki przygotowaną przez funkcjonariuszy policji. Dużą atrakcją stała się musztra policyjna, wymagająca dyscypliny i skupienia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Po raz kolejny uczniowie przekonali się, jak odpowiedzialna jest praca policji i dowiedzieli się w jaki sposób zapewnia ona poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego miasta i kraju. Duże wrażenie zrobił na uczniach problem zabezpieczanie przez policjantów imprez masowych. Trudno było im uwierzyć w to, jakie zagrożenie stwarzają osoby, które w imprezach sportowych czy wydarzeniach kulturalnych biorą udział tylko po to, aby zakłócić ich przebieg. Funkcjonariusze : sierż. Sztab. Paweł Szulik i sierż. Dorota Cysarz odpowiadali na pytania uczniów dotyczące pracy policji, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem zawodowym i uwrażliwiając ich na konieczność zachowywania rozsądku w miejscach publicznych- szczególnie w tych, gdzie znajduje się bardzo dużo osób.
09.03. 2017 r. w ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe School" zajęcia z uczniami klas szóstych przeprowadził nadkom. Marek Cieślak. Tym razem tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie uzyskali między innymi informacje na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane przez nich czyny karalne do 13 roku życia i po jego ukończeniu, a także o odpowiedzialności rodziców za zachowanie swoich dzieci. Pomimo, że temat odpowiedzialności nieletnich jest poruszany z uczniami nie po raz pierwszy, to za każdym razem budzi zainteresowanie i podnosi świadomość dzieci w tym zakresie.
W ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" 01.03.2017 r. uczniowie spotkali się z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- asp. Wiktorem Kaczmarkiem. Tematem spotkania było przygotowanie uczniów do Turnieju Ruchu Drogowego. Nie było to pierwsze spotkanie dzieci z w/ w policjantem. Od kilku miesięcy asp. Wiktor Kaczmarek przypomina beneficjentom projektu o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację, która była sprawdzianem ich spostrzegawczości i znajomości znaków drogowych. Niektórzy z nich deklarowali, że w przyszłości chcą zostać kierowcami i dlatego też znajomość przepisów ruchu drogowego chcą opanować dobrze. Wielu z uczniów już dziś jest nie tylko pieszymi uczestnikami ruchu drogowego, ale porusza się po mieście rowerami. Miejmy nadzieję, że planowany w kwietniu Turniej Ruchu Drogowego nie będzie stanowił problemu dla żadnego z uczniów.
15.02. 2017 r. miało miejsce spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu z funkcjonariuszem policji. Tym razem był nim asp. Radosław Apanowicz, który omówił temat bezpieczeństwa imprezy masowej i zgromadzenia publicznego. Beneficjenci projektu Erasmus+ ,,Safe School" dowiedzieli się, że wolność przeprowadzania imprez masowych oraz zgromadzeń w sprawach publicznych jest jednym z elementów demokracji i dorobku cywilizacyjnego. Ma dużą wartość społeczną, ponieważ ludzie mogą podczas nich relaksować się, wymieniać się spostrzeżeniami na różne tematy, uzgadniać stanowiska oraz wyrażać swoje poglądy. Przywilej ten jednak podlega pewnym ograniczeniom i rygorom, mającym na celu zachowanie ładu i porządku publicznego. Asp. Radosław Apanowicz uświadomił dzieciom, że problemy imprez masowych widoczne są szczególnie na szlakach i w węzłach komunikacji publicznej, na ulicach, placach miasta, w lokalach gastronomicznych itp. Jak się okazuje nie wszyscy dbają o to, aby takim imprezom towarzyszyło kulturalne zachowanie. Dlatego w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przeprowadzania imprez masowych powstały akty prawne o randze ustawy, a za ich przestrzeganie odpowiedzialni są funkcjonariusze policji.
Spotkanie 19 stycznia 2017 w ramach Safe School

W ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" 13.01.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu –asp. Wiktorem Kaczmarkiem. Przedstawiona uczniom i przygotowana specjalnie na tą okazję przez funkcjonariusza prezentacja zawierała informacje na temat zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Uczniowie utrwalili swoją wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych spotkań, ale mieli także okazję wzbogacić ją o nowe informacje, jak chociażby te, które dotyczyły bieżących zmian w przepisach ruchu drogowego. Atrakcją dla uczniów okazał się pokaz kierowania ruchem drogowym przez policjanta. Zadanie to, jak się okazało, wymaga dużego skupienia uwagi, a także odpowiedzialności i odwagi. Miejmy nadzieję, że beneficjenci projektu Erasmus + ,,Safe School" będą dzięki takim spotkaniom w przyszłości naprawdę rozsądnymi kierowcami lub przynajmniej rozważnymi pieszymi.

 
W ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" 11.01.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu –asp. Jarosławem Wojtowiczem. Tym razem tematyka zajęć poświęcona była zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Uczniowie obejrzeli prezentację, która z całą pewnością podniosła ich poziom wiedzy na temat korzystania ze środków pirotechnicznych, jakimi są między innymi fajerwerki. Nie wszyscy uczniowie byli bowiem świadomi, jak może zakończyć się brawura i bezmyślność związana z nieumiejętnym korzystaniem z wyżej wymienionych środków. Funkcjonariusz przypomniał o konieczności zapewnienia dzieciom opieki osób dorosłych w momencie odpalania petard itp. materiałów. W sposób jasny określono, kiedy i w jakich sytuacjach oraz kto może organizować zabawy ze środkami pirotechnicznymi. Jak się okazało nigdy nie za wiele ostrzeżeń. Bezpieczeństwo dzieci jest bowiem niezwykle ważne, a one same tak często o nie nie dbają.
 

Wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu
22.11.2016 r. w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" miało miejsce wyjście uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po terenie budynku KMP w Elblągu oprowadzała ich kom. Alina Zając, opowiadając o pracy policjantów w poszczególnych wydziałach. Uczniowie mieli okazję obejrzeć policyjny radiowóz, przymierzyć odzież chroniącą funkcjonariuszy policji przed atakami agresywnych osób podczas imprez masowych. Duże zainteresowanie uczniów wzbudził monitoring miasta, który czyni je bezpieczniejszym. Opowiadanie dotyczące ujmowania przestępców oraz metody poszukiwania sprawców przestępstw były dla dzieci szczególnie interesujące. Kom. Alina Zając w bardzo ciekawy sposób przedstawiła dzieciom pracę funkcjonariuszy policji. Niektórzy z uczniów już dziś rozważają możliwość pracy w służbach mundurowych, w tym także w policji. Być może to wyjście wpłynie rzeczywiście na podejmowanie ważnych życiowych decyzji naszych uczniów?

 

„Safe School- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych"

Rok szkolny 2016/ 2017 jest drugim rokiem realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" na terenie SP 14 w Elblągu. Jego podstawowym założeniem jest zwrócenie uwagi na poprawę bezpieczeństwa dzieci w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Od września 2015 roku przekazywana jest uczniom przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu systematycznie wiedza dotycząca radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami. Spotkania uczniów z policjantami odbywają się trzy razy każdego miesiąca. Nauczyciele zapoznawani są natomiast z metodami działań w obszarze zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Realizacja projektu ma ponadto na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w wyżej wymienionym zakresie. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów na terenie placówki, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia oraz szkolenia dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji projektu przeprowadzane są pogadanki, warsztaty oraz szkolenia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego, bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych, szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej.
Innowacyjność projektu polega na współpracy szkoły z partnerami z urzędu, szkół i policji w bułgarskiej miejscowości Berkovica położonej w Regionie Montana. Zmierza ona do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod i treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze. Współpraca międzynarodowa z całą pewnością pozwala zdobyć nowe doświadczenia w tematyce bezpieczeństwa.
Rezultatem projektu ma być opracowanie programu do nauczania – treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze, a także szkolnych zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole.
Realizacja programu znajduje pozytywny odbiór wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. W ramach realizacji projektu zakupiona została odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności: kamizelki ostrzegawcze, czapki, opaski i inne materiały odblaskowe, które czynią dziecko widocznym na drodze.

 

08.11.2016 r. w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" miało miejsce spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- mł. asp. Dominikiem Bieniek oraz st. sierż. Grzegorzem Dudą. Tematyka zajęć poświęcona była niewypałom i niewybuchom. Uczniowie zostali pouczeni co do zasad zachowania się w przypadku znalezienia przedmiotów mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Uczniowie zostali przestrzeżeni przed tym, aby ich nadmierna ciekawość nie doprowadziła do nieszczęśliwych wypadków. Dzieci zostały pouczone, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest prawie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od tego, kiedy został wyprodukowany zachowuje swoje właściwości wybuchowe. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali informacji o pracy patroli rozminowania, które oczyszczają dany teren z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, pochodzących z czasów wojny. Mieli okazję obejrzeć sprzęt, którym posługują się funkcjonariusze policji prowadzący opisane powyżej działania. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo dzieci funkcjonariusze KMP w Elblągu- mł. asp. Dominik Bieniek i st. sierż. Grzegorz Duda przestrzegli uczniów przed konsekwencjami nieumiejętnego stosowania petard i fajerwerków, które zazwyczaj stanowią atrakcję wielu imprez masowych, ale mogą też być bardzo groźne. Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Szczególnie chłopcom imponowała kompetencja i doświadczenie prowadzących spotkanie.

 

24.10.2016 r. w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" miało miejsce spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- nadkom. Markiem Cieślakiem. Tematyka zajęć poświęcona była ,,Cyberprzemocy- odpowiedzialności prawnej". Uczniowie po raz kolejny przestrzeżeni zostali przed niebezpieczeństwami w sieci, które mogą spotkać osoby niedoświadczone, naiwne jeszcze w swoim podejściu do życia. Przypomniane i uporządkowane zostały informacje dotyczące działań określanych jako cyberprzemoc. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację, w której poruszona została problematyka wyzywania, straszenia i poniżania kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu; robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody; publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają oraz podszywanie się pod kogoś w Sieci.
Nadkom. Marek Cieślak zwrócił uwagę na to, że pomimo, iż akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę osobom, wobec których są skierowane. Jak się okazuje temat przemocy w sieci - pomimo jego wielokrotnego powtarzania - stale jest aktualny, a świadomość uczniów w tym zakresie nadal niewielka. Dlatego w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" funkcjonariusze KMP w Elblągu będą powracać jeszcze do powyższego zagadnienia.

 

12.10.2016 r. w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" miało miejsce spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – mł. asp. Radosławem Apanowiczem poświecone tematyce ,,Toksyczne środki przemysłowe". Uczniowie dowiedzieli się, że w przemyśle i gospodarce wykorzystuje się kilkadziesiąt tysięcy różnych związków chemicznych, a każdego roku przybywa średnio około kilkuset nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające, czy też wybuchowe i łatwopalne. W związku z tym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ze strony tych substancji chemicznych jest duże w wypadku awarii lub przypadkowego uwolnienia się ich w dużej ilości do atmosfery i do gleby. Niektóre są bardzo trwałe i mogą dłuższy czas utrzymywać wysokie stężenie, co może spowodować dostanie się ich do organizmu drogą pokarmową, oddechową. Mogą być także wchłaniane przez skórę. Uczniowie zapoznani zostali z nazwami niektórych z tych substancji i ich działaniem oraz uzyskali wiedzę na temat sposobu przewożenia tychże substancji. Okazało się, że każdy przewoźnik środków chemicznych ma obowiązek oznakowania na pojazdach (cysternach, przyczepach itp.) w postaci nazwy oraz międzynarodowego i krajowego numeru identyfikacyjnego substancji. Ma to na celu szybką identyfikację w razie nagłej potrzeby, np. awarii. Jest to niezwykle istotne, gdyż od szybkości identyfikacji i działania służb uprawnionych do usunięcia skutków awarii zależy życie ludności zagrożonej w strefie skażenia. Niezwykle istotne dla uczniów były informacje dotyczące form udzielania pomocy w przypadku zatrucia w/ w substancjami, czyli zasad udzielania pierwszej pomocy. Okazało się, że sposób jej niesienia zależy od rodzaju środka toksycznego, drogi przenikania trucizny do organizmu i aktualnego stanu zdrowia porażonego. W czasach, kiedy chemia dominuje życie człowieka, wiedza o toksycznych środkach przemysłowych jest istotna, dlatego też przekazywana jest uczniom w dostępny dla nich sposób. Tak też właśnie przekazał ją uczniom mł. asp. Radosław Apanowicz. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem jego wiedzy i doświadczenia.

 


17.10.2016 r. w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" miało miejsce spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- st. post. Moniką Książek oraz sierż. sztab. Maciejem Krztoniem poświęcone tematyce „Pierwsza pomoc przedmedyczna". Uczniowie poinstruowani zostali, jak postępować w sytuacjach, kiedy zdrowie lub życie człowieka jest zagrożone. Dzieci uzyskały wskazówki, jak złożyć meldunek o wypadku ( zranienie, złamanie, oparzenie i inne) na pogotowie ratunkowe. Nikt z nas nie jest bowiem w stanie przewidzieć, w jakich okolicznościach życie innej osoby zależeć będzie w dużym stopniu właśnie od nas. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przedstawili uczniom prezentację, która stanowiła odniesienie do różnych sytuacji, w których nastąpił uraz wymagający interwencji medycznej. Zajęcia tego rodzaju w znacznym stopniu podnoszą również świadomość dzieci co do zachowywania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, na terenie szkoły i w innych miejscach zgodnie z założeniami projektu Erasmus + ,,Safe School".

 


Delegacja z Bułgarii w SP nr 14
W środę, 28 września, Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu gościła delegację bułgarską oraz polskich partnerów projektu Erasmus + ,,Safe School". Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole. Uczestnikami projektu są elbląskie instytucje: Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji, Zespół Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 14.
Na terenie SP nr 14 w Elblągu goście z Bułgarii zapoznali się z historią Polski, a w szczególności ze świętami i symbolami narodowymi. Część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli zatytułowana była ,, Historia Polski piosenką pisana – przegląd polskich świąt i uroczystości państwowych". Ponadto goście mieli okazję obejrzeć inscenizację elbląskiej legendy o Piekarczyku. Kolejnym punktem programu była żywa lekcja historii, która uatrakcyjniona została pokazem walk wojów średniowiecznych oraz prezentacją ówczesnej broni i strojów.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że podczas realizacji projektu poszerzana jest nie tylko wiedza z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego, ale spotkania tego rodzaju są okazją do nawiązania przyjaźni międzynarodowych i wymiany doświadczeń.
Koordynatorki projektu w SP nr 14 w Elblągu
 
W ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School”  21.09.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się  spotkanie uczniów- beneficjentów projektu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - kom. Pawłem Iwaniszynem. Tematyka zajęć poświęcona była zagrożeniom naturalnym  i awariom technicznym. 
W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli jak ważne jest to, że każde zorganizowane społeczeństwo powinno być przygotowane do funkcjonowania w różnych, w tym także w  sytuacjach trudnych, a nawet ekstremalnych. Na co dzień w znacznej większości przypadków zdarzenia niebezpieczne udaje się opanować i zlikwidować poprzez  działania służb ratowniczych na szczeblu lokalnym. Polegają one na podejmowaniu akcji przez specjalnie przygotowane do tego,  profesjonalne służby. Kom. Paweł Iwaniszyn poinformował uczniów, że do takich działań powołane są: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, GOPR, WOPR, techniczne służby specjalistyczne i wiele innych. Występują także zagrożenia, zdarzenia niebezpieczne na znacznym obszarze lub o dużej intensywności. Następuje wówczas szczególny stan zagrożenia, stawiający ludność w obliczu najwyższego ryzyka. Sytuację określa się jako sytuację kryzysową, a podejmowane w tym czasie działania ratownicze - zarządzaniem kryzysowym w ramach powszechnego systemu ochrony ludności.
Kom. Paweł Iwaniszyn w przystępny dla dzieci i interesujący sposób opowiadał także o awariach technicznych i ich rodzajach. Uczniowie mieli okazję obejrzeć interesującą prezentację o gwałtownych, nieprzewidzianych uszkodzeniach i zniszczeniach obiektów budowlanych, urządzeń technicznych lub systemów urządzeń technicznych powodujących przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
Beneficjenci projektu mieli możliwość zapytania o rodzaje substancji niebezpiecznych, rodzaje awarii technicznych i zagrożeń naturalnych, jakie dotąd miały miejsce na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.
Temat zajęć i sposób ich przeprowadzenia przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Elblągu kom. Pawła Iwaniszyna spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów.
 
W ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe school" w lipcu 2016 roku miała miejsce wizyta polskich nauczycieli, policjantów i urzędników w Bułgarii. W trosce o poprawę bezpieczeństwa odbyły się spotkania, podczas których zwrócono uwagę, że wyzwaniem naszych czasów staje się zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach. Zgodnie z założeniami projektu, szczególną uwagę zwrócono na powszechnie uświadamianą potrzebę poprawy bezpieczeństwa dzieci w obszarze ruchu drogowego oraz na konieczność wypracowania bezpiecznych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Podkreślono, że przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami jest niezbędne oraz to, że realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Projekt zakłada bowiem kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.Bułgarscy partnerzy zapewnili, że zmierzają i zmierzać będą do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod i treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze.
Wizyta polskiej delegacji odbiła się szerokim echem w bułgarskiej prasie. Oto link:  
 
  16.06.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu - w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School" – miało miejsce kolejne spotkanie uczniów biorących udział w projekcie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – nadkom. Markiem Cieślakiem.
  Poświęcone ono zostało tematyce cyberprzemocy. Poruszony został temat przemocy z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Podczas spotkania uczniowie uzyskali informację, że w Polsce problemu cyberprzemocy doświadcza ponad połowa młodych internautów. Nadkom. Marek Cieślak przypomniał beneficjentom projektu, że do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m. in: wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu; robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody; publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów, tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają; podszywanie się pod kogoś w Sieci. Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Ponadto poruszona została problematyka korzystania przez uczniów z portali społecznościowych.
  Uczniowie uzyskali informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne i przestępstwa w Sieci. Spotkanie miało na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów SP nr 14 w Elblągu.
Pierwsze Międzynarodowe warsztaty zespołów zarządzających projektem Erasmus+ "Safe School"
Od 29 maja do 1 czerwca w Berkovitsy (Bułgaria) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie zespołów zarządzających projektami "Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu i policji, szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych" Erasmus+. Koordynatorem projektu jest gmina Elbląg, Polska. Uczestnikami było siedmiu członków zespołu ze strony polskiej: policjanci, nauczycieli oraz przedstawiciele administracji miejskiej Elbląga, zaangażowanych w projekt. Ze strony Bułgarii obejmowało przedstawicieli administracji miejskiej Berkovitsa, Szkołę Podstawową "Nikola Vaptsarov"i Szkołę Podstawową "Christo Smirnenski" oraz Regionalny Zarząd "Police" miasta Berkovitsa. Podczas warsztatów podjęto rozmowy na różne tematy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania awaryjne w sytuacjach kryzysowych. Dyskutowano o środkach monitorowania rezultatów projektu na rok szkolny 2015/2016 i zostały przydzielone zadania do projektu, które zespół będzie musiał realizować w przyszłym roku. Przygotowana przez zespół-  Gmina Berkovitsa prezentacja zapoznała gości z inicjatywami realizowanymi w ramach projektu, poinformowała, że realizacja celów i zadań określonych w projekcie przyczyni się do powstania bardziej odpowiedniego zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu, pokaże nowy rodzaj kultury zarządzania BDP na poziomie miejskim, w szkole i w rodzinie, ogólny spadek liczby wypadków i ich skutków. Przygotowane przez liderów zespołu kwestionariusze sprawdziły znajomość każdego członka w zakresie działań zespołu związanych z realizacją działań przewidzianych w projekcie. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej - Berkovitsa dr Ilianem Timchev. Pani Asya Velislavova wiceburmistrz Berkovitsa, który podziękowała za owocną współpracę i uroczyście przekazała certyfikaty dla członków zespołów do zarządzania projektami. Poza pracą był także czas na zwiedzanie pięknych miast Bułgarii: Sofii, Plovdiv, Vratsy i oczywiście Berkowitsy. Spotkanie, mimo że krótkie okazało się być bardzo owocne. Naiązano wspołprace i nowe kontakty, które niewątpliwie przyczynią się do jeszcze lepszego realizowania zadań przewidzianych w projekcie.
 
  W dniach 17.05.2016 r. i 19.05.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu- w ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe school"– miały miejsce spotkania uczniów biorących udział w projekcie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – asp. Zbigniewem Przyborowskim
  Podczas spotkań omawiane były zasady, których należy przestrzegać, aby bezpiecznie poruszać się po drogach. Dotyczyły one zarówno pojazdów jak i pieszych. Uczniowie zapoznani zostali z klasami i kategoriami dróg publicznych w Polsce. Przypomniane i uporządkowane zostały wiadomości dotyczące rodzajów znaków drogowych. Podczas spotkania 19.05.2016 r. asp. Zbigniew Przyborowski przygotował dla uczniów zestaw pytań utrwalający ich wiedzę w zakresie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i przeprowadził konkurs. Prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone. Jak się okazało to nie nagrody były motywacją do udziału w konkursie, ale najbardziej, jak twierdzili uczniowie, chęć sprawdzenia swojej wiedzy.
  Spotkania miały na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów. Uświadomiono im, że należy zachowywać się właściwie nie tylko dlatego, że można ponieść tego konsekwencje prawne, ale przede wszystkim dlatego, aby nie stanowić zagrożenia na drogach dla innych oraz dbać o własne życie i zdrowie.
 

       W ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe School” 28.04.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się  spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - nadkom. Markiem Cieślakiem.
     Tym razem tematyka zajęć poświęcona była uzależnieniom.   Podczas spotkania omówione zostały ich przyczyny oraz  rodzaje. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące przebiegu procesu demoralizacji osób uzależnionych. Poszerzona została wiedza dzieci na temat sposobu funkcjonowania osoby uzależnionej, a także omówione zostały okoliczności, w jakich  narusza ona prawo i jakie może ponieść tego konsekwencje. 
        Nadkom. Marek Cieślak zwrócił też uwagę, w jak znacznym stopniu    środowisko rodzinne i rówieśnicze wpływa na postępowanie nieletnich.                
       Uczniowie mieli okazję utrwalić informacje dotyczące ich praw i obowiązków jako osób małoletnich. Poznali akty prawne zawierające  przepisy dotyczące omówionych podczas spotkania zagadnień. Mieli okazję utrwalić swoją dotychczasową wiedzę, ale także zdobyć nową.
       Było to kolejne spotkanie, które ma na celu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na ternie szkoły i nie tylko.
 

14.04.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu - w ramach realizacji projektu Erasmus + ,,Safe School”– miało miejsce  spotkanie uczniów biorących udział w projekcie z funkcjonariuszką  Komendy Miejskiej Policji w Elblągu –  st. asp. Katarzyną Owocką.   
  Poświęcone  ono zostało  tematyce: ,,Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego na postępowanie nieletnich”. Głównym celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jak ogromny wpływ na ich zachowanie ma sposób, w jaki funkcjonują ich rodziny i rówieśnicy, z którymi  dzieci spędzają wiele czasu - nie tylko w świecie realnym, ale także wirtualnym. Uświadomiono uczniom jak w/w relacje  wpływają na  kształtowanie się ich osobowości. Z wypowiedzi uczniów wynikało, że zależność ta jest ogromna.
   Ponadto uczniowie uzyskali informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne i przestępstwa. Wiele uwagi st. asp. Katarzyna Owocka poświęciła, aby uświadomić dzieciom, że choć czyny zabronione prawem popełniane są często pod wpływem presji grupy, to odpowiedzialność za nie jest indywidualna.
    Spotkanie miało na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów. Uświadamianie im, że należy zachowywać się właściwie nie tylko dlatego, że można ponieść za jakiś czyn niedozwolony konsekwencje prawne, ale przede wszystkim  dlatego, aby nie krzywdzić nikogo ani słowem, ani swoimi czynami oraz postępować tak, aby mieć w każdych okolicznościach szacunek do samego siebie.
 
Wizyta delegacji bułgarskiej w naszej szkole
   Wczoraj zwiedzili elbląską komendę policji, a dziś (21 kwietnia) odwiedzili SP 14, skąd chwilę później byli ewakuowani. O tym, jak podoba im się wizyta w Polsce, opowiedzieli nam bułgarscy goście, który przyjechali do Elbląga jako uczestnicy międzynarodowej wymiany.
   W Szkole Podstawowej nr 14 Bułgarzy zostali przywitani po staropolsku chlebem i solą. Po części artystycznej i zwiedzaniu placówki usłyszeli kilka dzwonków. W jednej z sal lekcyjnych pojawiły się kłęby dymu, nagle słychać było wycie strażackich syren i nadjeżdżający ambulans. Tłum dzieci ruszył korytarzami w kierunku drzwi wyjściowych, a za nimi bułgarscy goście. Jednego ucznia zabrakło. Rzucili się mu z pomocą elbląscy strażacy i chwilę później wynieśli go z kłębów dymu.
Akcja prawie jak z filmu. Elbląscy strażacy odegrali dziś swoje role znakomicie, bowiem przeprowadzona przez nich ewakuacja była naprawdę spektakularna i choć wyreżyserowana, wyglądała bardzo wiarygodnie, wprawiając w osłupienie zdziwionych przechodniów. A czy zaskoczyła bułgarskich gości? - Mamy podobne procedury ewakuacyjne i dwa razy w roku szkolnym też przeprowadzamy podobne ćwiczenia w naszych szkołach – mówi Elisabeth Boyanova, bułgarska nauczycielka.
   Wczoraj bułgarscy policjanci, nauczyciele i urzędnicy zwiedzili Komendę Miejską Policji w Elblągu, gdzie poznali pracę techników kryminalistyki, a także poszczególne wydziały komendy. Pokazano im sprzęt używany przez policjantów ruchu drogowego, w tym ręczne mierniki prędkości oraz zapoznano z możliwościami systemu kamer miejskiego monitoringu.
- Zazdrościmy wam wyposażenia na wysokim poziomie – opowiadają Bogdan Cvetkov i Natalia Ivanova, bułgarscy policjanci. - Wszystko jest utrzymane w należytym porządku. Polska policja dobrze dba o swój sprzęt. Byliśmy też pod wrażeniem tego, że wszystko odbywa się w spokojnej atmosferze – dodają. - Bardzo podoba nam się również to, że policjanci współpracują ze sobą, stanowiąc zgrany team.
   Również na bułgarskich nauczycielach wizyta zrobiła duże wrażenie. W elbląskiej podstawówce najbardziej podobały im się... gazetki ścienne. - Nie widzę zbyt wielu różnic między polską, a bułgarską szkołą. Może jeśli idzie o kwestie wystroju szkoły. Jest u was dużo gablotek z ciekawymi gazetkami – mówi Elisabeth Boyanova.
Wizyta Bułgarów jest związana z realizacją projektu, który policjanci i nauczyciele z Elbląga i miasta Berkovitsa realizują od wielu miesięcy.
wiadomości: portEl.pl: https://www.portel.pl/artykul.php3?i=89598
 

  17.03.2016 r.  w ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe School” na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu miało miejsce spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Tym razem byli to przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego- asp. Wiktor Kaczmarek i asp. Adam Chroł. 
   Funkcjonariusze KMP w Elblągu przygotowali dla uczniów turniej wiedzy na temat ruchu drogowego. Pytania dotyczyły zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Wyniki testu świadczyły o tym, że wiedza uczniów na powyższy temat jest bardzo zróżnicowana. Dzieci chętnie uczestniczyły w turnieju. Stanowił on dla nich wyzwanie. Szczególnie dla tych z uczniów, którzy posiadają kartę rowerową. Okazało się po raz kolejny, że tego rodzaju formy sprawdzania wiedzy są przez dzieci lubiane i sprawiają im wiele radości. 
 

       W ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe School” 03.03.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu miało miejsce kolejne spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - asp. Wiktorem Kaczmarkiem. Podczas spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przedstawił dzieciom wiadomości dotyczące warunków otrzymania karty rowerowej
      Przygotowana przez asp. Wiktora Kaczmarka prezentacja przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Niewątpliwą atrakcją była zabawa edukacyjna w policjanta kierującego ruchem ulicznym. Niektórzy z uczniów mogli pochwalić się posiadaniem karty rowerowej, którą otrzymali po zdaniu egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje w tym zakresie. Spotkanie z policjantem spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci. Niektórzy z uczniów nie kryli, że nie mogą się już doczekać momentu, kiedy jako osoby dorosłe uzyskają prawo jazdy. Niestety, na spełnienie tego marzenia dzieci będą musiały jeszcze trochę poczekać.

 
 
  16.02.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- sierż. sztab. Pawłem Szulikiem w ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe school”. Tematyka zajęć poświęcona była musztrze policjanta. Uczniowie uzyskali od funkcjonariusza KMP w Elblągu informacje dotyczące ugrupowań wykorzystywanych podczas imprez masowych i sytuacji kryzysowych. Wzięli udział w musztrze przeprowadzonej przez sierż. sztab. Pawła Szulika. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. Uznały bowiem, że dyscyplina, znajomość zasad bezpieczeństwa oraz niewątpliwie sprawność fizyczna są niezbędne w pracy policjanta. Uzyskały ponadto informacje na temat zachowań, które są postrzegane jako szkodliwe społecznie. Uczniowie uznali, że zawód policjanta jest bardzo odpowiedzialny i trudny. Przyznali, że należy mieć szczególne predyspozycje do jego wykonywania.
 
 
 
 
 
21.01.2016 r. miało miejsce spotkanie uczniów kl. V b i V c z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- asp. sztab. Radosławem Apanowiczem. Tematem spotkania były żywioły i klęski żywiołowe. W czasie prezentacji multimedialnej zaproszony gość przedstawił rodzaje klęsk żywiołowych, ich przyczyny oraz zakres zadań policji w przypadku ich wystąpienia. Piątoklasiści uzyskali informacje na temat właściwego zachowania się w przypadku występowania zagrożeń, takich jak: pożar, powódź, czy inne klęski żywiołowe. Przedstawiciel KMP uzmysłowił również dzieciom, że właściwa ich reakcja na zagrożenie może odegrać bardzo ważną rolę w chwili niebezpieczeństwa. Na koniec przypomniał numery telefonów alarmowych oraz jakie informacje należy podać dyżurnemu, zgłaszając zdarzenie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji zaproszonego gościa. Miejmy nadzieję, że na trwałe zapamiętali wszystkie istotne informacje.  
 
Wizyta delegacji bułgarskiej w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu
14 stycznia Szkoła Podstawowa  nr 14 w Elblągu gościła 10-osobową delegację  z bułgarskiej miejscowości Berkowica. W jej skład wchodzili   przedstawicieli tamtejszego Urzędu Miasta, funkcjonariusze policji i nauczyciele szkół podstawowych. Była to pierwsza wizyta w/ w osób  w ramach realizowanego pomiędzy Polską a Bułgarią projektu Erasmus+ ,,Safe School”. Na spotkanie przybyli również nasi elbląscy partnerzy: przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Elblągu.
Wizyta rozpoczęła się staropolskim akcentem, czyli  powitaniem gości chlebem i solą. Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w części artystycznej przygotowanej przez uczniów SP 14 w Elblągu pod kierunkiem nauczycieli. Wysłuchali wierszy nawiązujących tematyką do polskich tradycji i obyczajów oraz piosenek. Niespodzianką dla gości była piosenka w języku bułgarskim  wykonana przez uczennice z klas IV- VI. Wywołała ona wiele wzruszeń i sprawiła, że atmosfera spotkania nabrała bardzo emocjonalnego zabarwienia.  Ponadto goście obejrzeli pokazy tańca współczesnego. Nie zabrakło również pokazu polskiego  tańca narodowego – poloneza. Następnie  bułgarscy partnerzy projektu Erasmus+ ,,Safe School” mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną „Elbląg- nasze miasto”, podczas której zapoznani zostali z historią miasta, jego atrakcjami kulturalnymi, turystycznymi i najbardziej znanymi legendami związanymi z Elblągiem.
W trakcie zwiedzania szkoły zobaczyli część gabinetów, w których odbywają się zajęcia lekcyjne uczniów. Wzięli udział w lekcji przyrody i matematyki  oraz zajęciach uczniów  z klas specjalnych, na których omawiana była tematyka bezpiecznego poruszania się po drogach i udzielania pierwszej pomocy. Gości wzięli udział w pokazie gry w  szachy, a także w zajęciach dla uczniów z wadami słuchu i mowy- EEG Biofeedback.    
Kolejny punkt programu wizyty bułgarskich partnerów  związany był  ściśle z tematyką Erasmus +- ,,Safe School”. Miały tu miejsce dwa pokazy: „Miasteczko ruchu drogowego”, podczas którego zaprezentowane zostały umiejętności uczniów klas piątych  w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach  oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez uczniów klasy drugiej.
Wizyta gości zakończyła się  wręczeniem im upominków oraz degustacją tradycyjnych polskich potraw przygotowanych specjalnie na tą okoliczność przez Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 14. Okazało się po raz kolejny, że polska gościnność znana z przysłowia odnajduje nadal swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i sprawia, że w pamięci naszych partnerów pozostaną jak najlepsze wspomnienia po wizycie w Polsce, a szczególnie w Elblągu.
 
17.12.2015 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - dzielnicowymi  I Rewiru KMP w Elblągu: mł. asp. Jarosławem Wojtowiczem i sierż. sztab. Pawłem Korowackim. Tematem spotkania było omówienie metod bezpiecznego spędzania wolnego czasu zimą. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację poświęconą niebezpieczeństwom związanym z niewłaściwym użyciem fajerwerków oraz skutkami nieprzemyślanych, zorganizowanych w niewłaściwych miejscach, bez wiedzy osób dorosłych zabaw na śniegu i lodzie. Spotkanie to w znacznym stopniu podniosło świadomość dzieci w zakresie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób, z którymi spędzają swój wolny od zajęć lekcyjnych czas.
 
19.11.2015 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- mł. asp. Romanem Ryńskim. Podczas spotkania w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób  omówiona została problematyka zagrożeń bombowych. Dzieci uzyskały informacje na temat metod postępowania w przypadku ujawnienia niebezpiecznych przedmiotów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć nie tylko prezentację poświęconą powyższej tematyce, ale także przygotowane na tę okazję przykłady materiałów wybuchowych, znajdowanych na polach oraz w lasach przez przypadkowe osoby i zabezpieczane przez policję. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła praca funkcjonariuszy biorących bezpośredni udział w akcjach mających na celu zabezpieczenie przedmiotów grążących wybuchem.
 
Wizyta w Komendzie Miejskiej Policji
Dnia 03.12.2015 r. w ramach realizacji projektu Erasmus+ ,,Safe school” miało miejsce wyjście uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu– beneficjentów projektu- do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Spotkanie z uczniami zorganizował i poprowadził kom. Paweł Iwaniszyn, który przybliżył dzieciom zakres obowiązków funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, a szczególnie Wydziału Prewencji. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszył się system monitoringu miasta oraz praca oficera dyżurnego. Kom. Pawel Iwaniszyn przygotował dla uczniów interesująca prezentację, która dotyczyła pracy jednostek odpowiedzialnych za interwencję w sytuacjach kryzysowych.
 
Projekt Erasmus + w elbląskiej „czternastce”
Założeniem projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie  bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych  w szkole.  Projekt zakłada także  kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego  środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie  bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, działającymi w dziedzinie kształcenia oraz szkolenia dzieci i młodzieży.
    Jednym z założeń programu jest zapoznanie się z kulturą Bułgarii, jej systemem oświatowym oraz pracą policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. W związku z tym w dniach 6-12.11.2015 r. miała miejsce pierwsza wizyta przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Elblągu, Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu, Zespołu  Szkół Technicznych w Elblągu oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu  w bułgarskiej miejscowości Berkowica.
    Berkowica to niewielka miejscowość w północno-zachodniej Bułgarii, położona w otoczeniu malowniczej górskiej scenerii zachodniego pasma Starej Płaniny. Początki miasta sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie założyli tu jeden ze swoich obozów warownych. W późniejszym czasie powstały tu także łaźnie. W V wieku n.e. Bizantyjczycy wybudowali tu cerkiew (jedną z pierwszych na terenie Bułgarii). W okresie Carstwa Widyńskiego (państwo bułgarskie istniejące w latach w 1363–1396, ze stolicą w Widyniu) miasto pełniło rolę twierdzy przygranicznej, a po podbiciu przez Turków rozwijało się jako osada rzemieślnicza. To właśnie wtedy Berkowica przezywała swój największy okres rozkwitu stając się jednym z ważniejszych ośrodków handlowych w regionie. Dynamiczny rozwój zapewniało miastu dogodne położenie na trasie szlaku łączącego Morze Egejskie z Dunajem.
Po wyzwoleniu spod okupacji tureckiej miasto przekształciło się w popularne uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu osób chorych na gruźlicę. W XIX wieku przez pewien czas mieszkał tu Iwan Wazow (1850-1921), wybitny pisarz i polityk który uważany za ojca literatury bułgarskiej.
Obecnie w mieście intensywnie rozbudowywana jest infrastruktura narciarska. Sprzyja temu dogodne położenie w sąsiedztwie góry Kom (2016 metrów n.p.m.).
Do czasów obecnych w Berkowicy zachowało się takie kilka zabytkowych budowli. Najciekawsze z nich to m in. stanowiąca jeden z symboli miasta XVII wieczna wieża zegarowa, wzniesiona w 1843 roku cerkiew Narodzenia Bogurodzicy, łaźnie tureckie, Muzeum Iwana Wazowa oraz XIX wieczna cerkiew św. Mikołaja. ( patrz str. : WWW.BERKOVITSA.BG ).
    Podczas pobytu w Bułgarii polska delegacja uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta Berkowicy, a także zapoznała się z pracą lokalnych szkół podstawowych i  służb czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców tamtejszego regionu.  Złożyła także wizytę w Komendzie Policji w Montanie, zapoznając się z pracą tamtejszych funkcjonariuszy. Podobnie jak w naszym kraju wymaga ona doskonałej znajomości prawa, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, ale także sprawności fizycznej. Niezwykle interesującym doświadczeniem była obserwacja ćwiczeń służb reagowania kryzysowego, których praca polega na redukowaniu i eliminowaniu wystąpienia klęski żywiołowej lub w znacznym stopniu ograniczania ich skutków. Ponadto podejmują one działania planistyczne, a także dostarczają pomoc poszkodowanym. Hamują rozwój występujących zagrożeń oraz ograniczają straty i zniszczenia spowodowane przez klęski żywiołowe. Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Berkowicy polska delegacja została serdecznie przywitana przez Dyrekcję obu szkół , nauczycieli i dzieci. Miała okazję zapoznać się z dorobkiem obu placówek, ze sposobem prowadzenia w nich zajęć lekcyjnych oraz uczestniczyła w pokazach artystycznych tamtejszych uczniów. Piękno folkloru bułgarskiego w wykonaniu dzieci i niezwykłe zaangażowanie nauczycieli  urzekało wszystkich.
    Nawiązana została współpraca międzynarodowa, która z pewnością zaowocuje wymianą wiedzy stanowiącej przedmiot projektu ERASMUS + oraz stworzy możliwości do wymiany wzajemnych doświadczeń. Przedstawiciele polskich instytucji zostali przyjęci przez bułgarskich partnerów w serdeczny sposób. Delegaci wszystkich zaangażowanych w realizację projektu ERASMUS + są zdania, że  Bułgaria to nie tylko malowniczy pod względem położenia geograficznego kraj, ale przede wszystkim miejsce, gdzie spotkać można otwartych na nowe przyjaźnie, pełnych ciepła i pogody ducha ludzi.
 
5 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami KMP w Elblągu na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wykład i zajęcia praktyczne prowadzili: sierż. szt. Maciej Krztoń oraz st. post. Monika Książek. Spotkanie to, miało za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy osobom potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Policjanci pokazali i omówili w jaki sposób: zachować bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak unieruchomić złamaną część ciała, jak należy prawidłowo powiadamiać właściwe organy służb ratowniczych . Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość przeprowadzenia reanimacji na fantomie. Policjanci prowadzili zajęcia ciekawie, z dużym zaangażowaniem. Mieli świetny kontakt z uczestnikami.
 
27.10.2015 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- kom. Pawłem Iwaniszyn. Podczas spotkania w ciekawy sposób omówiona została problematyka bezpieczeństwa w szkole. Dzieci uzyskały informacje na temat koordynacji służb ratunkowych - Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach kryzysowych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i wzbudziło duże zainteresowanie dzieci przedstawioną im tematyką.
 
 
 
W ramach realizacji projektu Erasmus + 22.10.2015 r. na terenie SP nr 14 w Elblągu odbyło się spotkanie beneficjentów projektu- uczniów klas V b i V c z nadkomisarzem Markiem Cieślakiem- specjalistą Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu. Poświęcone ono było tematyce zagrożeń płynących z niekontrolowanego korzystania z sieci komputerowej i telefonii cyfrowej- cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się o skali problemu oraz o formach, w jakich on występuje. Uzyskali również informacje dotyczące przepisów prawnych, mających zastosowanie w przypadkach zaistnienia cyberprzemocy i konsekwencji takich działań. Uczniowie poinformowani zostali o tym, w jakim zakresie może zostać udzielona pomoc ofierze cyberprzemocy. Istotnym było wyczulenie dzieci, jak uniknąć zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z sieci komputerowej i telefonii cyfrowej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania specjaliście pytań, na które odpowiedzi w znacznym stopniu podniosły ich świadomość w zakresie tematu cyberprzemocy. Powyższa problematyka wzbudziła zainteresowanie uczniów. Okazało się, że nie zawsze są świadomi czyhających na nich w sieci niebezpieczeństw.
 
  • „Safe School-  system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”- czytaj o projekcie
  • Harmonogram spotkań nauczycieli- sprawdź
  • Harmonogram spotkań uczniów- sprawdź
  • Lista nauczycieli biorących udział w projekcie- sprawdź
  • Lista uczniów biorących udział w projekcie- sprawdź
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage