Witamy na stronie 

Szkoły Podstawowej Nr 14

 

 Bez względu na to, czy jesteś uczniem czy rodzicem szukającym szkoły dla swojego dziecka, mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji o wszystkich aspektach życia naszej szkoły.

Pokażemy to, co się u nas dzieje, to co u nas najlepsze, najciekawsze i najfajniejsze... 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu i nauczyciel zajęć komputerowych

ogłaszają konkurs na logo SP 14 w Elblągu.

Logo - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też jakiejś idei, pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego. (Wikipedia).

Propozycje należy składać do 30 maja 2014 roku

do nauczyciela zajęć komputerowych w sali nr 12 w SP 14 lub drogą elektroniczną.

Warunki konkursu: 

 • format max A4, jeśli jest to forma papierowa,
 • rysunek powinien być wyrazisty w kolorach, czytelny w swojej formie,
 • prace w formie papierowej wysyłamy na adres SP 14 w Elblągu z dopiskiem: KONKURS INFORMATYCZNY,
 • dopuszczalne są formaty grafiki komputerowej wykonane w popularnych programach graficznych dla uczniów klas 4-6 (np.Paint, Gimp, TuxPaint),
 • wykonane na komputerze prace powinny być dostarczone do nauczyciela zajęć komputerowych na PenDrivie lub wysłane e-mailem na adres: katarzyna.witkowska@sp14.elblag.pl,
 • prace powinny zawierać dane osobowe autora pracy, a także inne dane identyfikacyjne, jeśli autor jest spoza SP 14, (np. imię, nazwisko, szkoła, adres e-mail, ew. numer telefonu wraz z dopiskiem iż wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych),
 • w temacie wiadomości wpisujemy: KONKURS,
 • po w/w terminie wyznaczona przez Dyrektora szkoły komisja dokona wyboru najlepszego logo szkoły oraz nagrodzi najlepsze prace,
 • w konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani: uczniowie  SP 14 i ich Rodzice, nauczyciele SP 14 oraz wszyscy inni, którzy lubią naszą szkołę oraz są naszymi przyjaciółmi,
 • wyniki oraz konkursowe prace w miarę możliwości zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w przeciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu,
 • zachęcamy do udziału, życząc kreatywności i aktywnej twórczości,
NAGRODY CZEKAJĄ!!!